vrijdag, november 23, 2012

Slapende rechters


Omschrijving: De Nederlandse rechter heeft een bijzondere positie. Hij is een magistraat die de bevoegdheid heeft om mensen voor jaren op te sluiten of iemand een boete op te leggen. Steeds vaker eist de buitenwereld om openheid in met name moord en zedenzaken, soms op hoge toon zoals bijvoorbeeld in de Deventermoordzaak, de zaak Lucia de B. en de Schiedammerparkmoord. Maar rechters geven geen openheid over hun veroordelingen. Dat hoeven rechters ook niet, want ze zijn onafhankelijk, kunnen niet ontslagen worden en hebben volgens de wet altijd gelijk. Zembla vraagt zich af of dit wel terecht is, want ook rechters maken fouten. Na het zien van dit filmpje kun je jezelf afvragen in hoeverre onze rechtstaat nog van een rechstaat kan spreken. Het kan jou namelijk ook overkomen en dan is er geen weg terug meer! Samenstelling en regie: Roul Meijer.
Bron: Nova Zembla 3 juni 2007

woensdag, november 21, 2012

Bijensterfte gelinkt aan veel gebruikte pesticiden.

Verschillende recente onderzoeken hebben de vraag gesteld of blootstelling aan veel gebruikte pesticiden de prestaties van bijen schaden en bijdragen aan de waargenomen daling van bijenvolken. Neonicotinoïden pesticiden zijn chemisch verwant aan nicotine, en beide worden veel gebruikt in de grootschalige landbouw als ook in huishoudelijke tuinproducten. 


dinsdag, november 20, 2012

Grensoverschrijdend gedrag onder kinderen: hoe mee omgaan?.

De dunne lijn van het grensoverschrijdend gedrag. In Den Heuvel in Leopoldsburg kwamen 19 feiten van seksueel misbruik aan het licht. 

maandag, november 19, 2012

Actuele gif documentaire Alphen aan de Rijn

Na de grote gifschandalen in Lekkerkerk, Gouderak en de Volgelmeerpolder is het gevaar dat we nog steeds op ernstig verontreinigde grond wonen niet geweken.

 


De gevaarlijke biogas beerput!!

Ikea en Van der Valk: Het zijn bedrijven die hun afval laten verwerken tot biogas. Biovergisting werd rond de eeuwwisseling gepresenteerd als de ultieme duurzame energiebron. Er zijn inmiddels zo’n 150 biovergisters in Nederland; neergezet met miljoenen euro’s subsidiegeld. Maar hoe veilig is deze vorm van groene energie? KRO Reporter duikt in afvaltransporten in binnen- en buitenland. De ongerustheid over het gevaar voor onze gezondheid van biovergisters neemt toe. 


zaterdag, november 10, 2012

VWS wil meer weten over moskee-internaten - Binnenland | Het laatste nieuws uit Nederland leest u op Telegraaf.nl [binnenland]

DEN HAAG - 

Internaten moeten altijd voldoen aan de wetgeving en veilig zijn voor kinderen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam informeren hoe het zit met hun betrokkenheid bij moskee-internaten in die stad.


Dat laat een zegsman weten in reactie op een publicatie in NRC Handelsblad waarin zaterdag wordt gesteld dat naar schatting 3000 kinderen in moskee-internaten wonen. Volgens de krant zijn de panden niet altijd veilig, zijn er geen duidelijke kwaliteitseisen voor zo'n internaat en hoeven begeleiders geen verklaring van goed gedrag te hebben.

VWS wil meer weten over sommige situaties die worden beschreven in deze reportage, maar wijst er wel op dat ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen en deze internaten niet vallen onder de zorgwetgeving. Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind niet in het ouderlijk huis te laten verblijven. Als de veiligheid van kinderen in het geding is, kan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling onderzoek doen en indien nodig kan Bureau Jeugdzorg ingrijpen, aldus VWS.


donderdag, november 01, 2012

SP Utrecht boos over 'nieuw' asbest - BINNENLAND - PAROOL

SP Utrecht boos over 'nieuw' asbest

01-11-12   16:16 uur  - Bron: ANP

© anp

Dat er ook op een tweede flat in de Utrechtse 'asbestwijk' Kanaleneiland een dakrand gevuld met gevaarlijk asbest is aangetroffen, was al op 30 augustus bekend. Desondanks lichtte woningcorporatie Mitros de bewoners van die flat daar pas deze week over in.

Ook is geadviseerd veiligheidsonderzoek naar de tweede dakrand met asbest nog niet uitgevoerd, terwijl een ingehuurd onderzoeksbureau wel aanraadde om dat op korte termijn te doen.

Dat blijkt uit rapporten over de Utrechtse asbestaffaire, die pas deze week openbaar zijn gemaakt. De plaatselijke SP-fractie heeft er donderdag vragen over gesteld aan het stadsbestuur.

Sloopwerkzaamheden
De bewoners van huizen in vier straten in Kanaleneiland moesten eind juli hun woning uit omdat bij sloopwerkzaamheden een met asbest gevulde dakrand was doorgezaagd. Daardoor dwarrelden asbestdeeltjes rond. Ondertussen is iedereen weer thuis, behalve de bewoners van de flat met de doorgezaagde dakrand.

Mitros meldde deze week dat er nog zo'n dakrand is aangetroffen op een andere flat, maar dat die geen gevaar opleverde voor de volksgezondheid, omdat de dakrand nog onaangeroerd is. De onderzoekers stellen echter in het rapport van augustus dat er een open verbinding is tussen de dakrand en balkonkasten en dat het nodig is om vrij snel te onderzoeken of daardoor asbestdeeltjes zijn vrijgekomen.

De SP wil weten wanneer het aanbevolen onderzoek nu gaat gebeuren. Ook willen verschillende politieke partijen weten waarom Mitros het rapport maandenlang heeft achtergehouden en of het college er wel eerder weet van had. De corporatie kon daar zelf donderdag niets over zeggen.