maandag, juni 25, 2012

Verhagen: onder dit kabinet geen ACTA

Gepubliceerd: Maandag 25 juni 2012
Auteur: René Schoemaker

Het kabinet heeft Eurocommissaris Kroes laten weten antipiraterijverdrag ACTA definitief niet te tekenen. Minister Verhagen wijst wel op de "grote gevolgen" van de aankomende stemming van het Europarlement.

Verhagen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het het kabinet raadzaam lijkt de stemming in het Europees Parlement over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement af te wachten voordat zij "nadere uitspraken" wil doen. Dit vanwege de "grote gevolgen" die de eventuele implementatie van ACTA in Europa zal hebben. Mocht het verdrag worden goedgekeurd op 4 juli dan kan dat gevolgen hebben voor Nederland. Dit ondanks het feit dat Nederland het omstreden verdrag niet getekend heeft.

Maar, zo schrijft Verhagen, "dit Kabinet zal in ieder geval, conform de wens van uw Kamer, geen stappen meer zetten die leiden tot de implementatie van ACTA in Nederland." Daarmee laat Verhagen de mogelijkheid nadrukkelijk open dat een volgend kabinet daar heel anders tegenaan kan kijken.

Verhagen voert opdracht Kamer uit

Verhagen zegt met de mededeling aan Eurocommissaris Neelie Kroes in de geest te handelen van de verschillende moties die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Onlangs werd een motie aangenomen van de PVV'ers Van Bemmel en Elissen die de regering opriepen ACTA niet te ondertekenen. Een motie van Schaart (VVD) en Verhoeven (D66) vroeg de regering het verdrag niet aan de Tweede Kamer aan te bieden ter ratificatie. Een eerder dit jaar ingediende motie van Arjan El Fassed (GroenLinks ) riep het Kabinet al op het verdrag te toetsen aan de grondrechten.

De toetsing aan de grondrechten wordt nu gedaan door het Europese Hof van Justitie. Dat oordeel zal zeker niet dit jaar verschijnen, zegt Verhagen. Daarom "zal dit Kabinet niet meer overgaan tot ondertekening van ACTA en daardoor kan de ratificatieprocedure ook niet gestart worden." El Fassed reageert verheugd: "Het is goed dat het Kabinet eieren voor zijn geld heeft gekozen. Ik heb gevraagd om ACTA te toetsen aan de grondrechten en vindt het verstandig dat de regering inziet dat ACTA die zekerheid niet biedt."

Volgende week finale stemming

Het antipiraterijverdrag ACTA is eigenlijk al zo goed als van tafel. De belangrijke EU-commissie voor Internationale Handel heeft ACTA al afgewezen. Dat duidt er sterk op dat ook het Europarlement dat doet. Eerder al kwamen vier andere parlementaire commissies tot een afwijzend oordeel. De plenaire stemming in het Europees Parlement is op 4 juli in Straatsburg.

vrijdag, juni 08, 2012

Persbericht: Zienswijze tegen gentech vaccinproef bij kuikens

PERSBERICHT

 

De Gentechvrije Burgers hebben een zienswijze/bezwaar gestuurd aan het ministerie van I en M vanwege een aanvraag betreffende een veterinaire vaccinatiestudie waarin een genetisch gemodificeerd kalkoenen Herpes virus ( HVT ) met daarin gekloneerd de genen coderend voor de glycoproteïnes D en I van het infectieuze laryngotracheitis virus (ILT) wordt toegediend aan ééndagskuikens. Het doel van de studie is om een vaccin te ontwikkelen tegen zowel infectieuze laryngotracheitis als tegen de ziekte van Marek in kippen. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Oost-Gelre.

Als de kippen dadelijk mogen worden ingeënt met dit gentech vaccin (toestemming tot markttoelating, het is gelukkig nog niet zo ver, maar daar leidt deze vergunning wel naar toe), worden zij Frankenstein voedsel, dat wij niet willen eten! Bovendien verspreidt het gentech vaccin zich dan in heel Nederland door de lucht. Tijdens de proef kan niet voorkomen worden dat het virus zal ontsnappen. We vinden het ook onethisch vanwege handelsbelangen weer 20.000 dieren (eendagskuikens, die na de proerf worden gedood) op te offeren aan geldelijk gewin!

Hoe zeker is men er van, dat er geen schadelijke effecten op zullen treden, ook voor mens en milieu, afgezien van het feit, of er eigenlijk wel enig voordeel voor deze dieren zal zijn. Het ontwikkelen van een gentech vaccin kan erg gevaarlijk zijn, er is een groot risico vanwege het mogelijke ontstaan van nieuwe ziekteverwekkers met een grotere virulentie en een breder gastheerbereik dan de originele ziekteverwekker. En er is geen mogelijkheid om het uit het milieu terug te halen. Ik wijs hierbij op het experiment met de bacterie Yersinia pseudotuberculosis, weliswaar een bacterie, maar toch.

Hebben we niet onze handen vol aan bv. de Q-koorts en vogelgriep? Daar kan niet nog een extra gentech vaccin, losgelaten in het milieu, gemaakt van een virus bij.

Wij zijn niet de enigen die hiertegen bezwaar maken, ook mensen uit de omgeving van de proef maken zich zorgen en ondertekenden deze/dit zienswijze/bezwaar ook.Het Duitse Umweltinstitut München, dat een hele verhandeling over gentech vaccins bij dieren schreef en hiertegen actie voert is ook geen voorstander.

Tegen deze proef kan men nog bezwaar maken tot en met 12 juni 2012 door onze handtekningenlijst te downloaden te tekenen en op te sturen.

Zie voor meer informatie http://www.gentechvrij.nl/kip.html